پروفیل هافمن

پروفیل هافمن

در این مطالب قصد داریم، انواع پروفیل هافمن را به شما عزیزان معرفی کنیم. پروفیل های upvc نقش بسیار مهمی در صنعت ساختمان سازی از جمله در و پنجره دارد. پروفیل به لحاظ لغوی به معنای ثابت بودن یک مقطع در طولی مشخص می باشد. پروفیل در زبان لاتین به ابزارهایی گفته می شود که در ساخت درب و پنجره و دیگر صنایع ساختمانی استفاده می شود. پروفیل در ابعاد و ضخامت و جنس های مختلفی موجود می باشد. در کارخانجات ورق های فولاد را طی یه فرایند طولانی به لوله های پروفیل تبدیل می کنند.

انواع پروفیل هافمن

 • پروفیل هافمن کشویی
 • پروفیل هافمن کمکی
 • پروفیل های بازشوی پنجره و درب
 • پروفیل های میانی
 • پروفیل های زهوار
 • پروفیل های قوطی
 • پروفیل های آدابتور لوله و لوله
 • پروفیل های قاب باز سازی
 • پروفیل های فریم پنجره و فریم پهن
 • پروفیل های لنگه پنجره
 • پروفیل های اتصال

پروفیل هافمن

 

 

پروفیل هافمن کشویی

پروفیل کشویی، دارای سه نوع پروفیل می باشد:

 • نوع اول پروفیل کاور فریم کشویی تک ریل است. وظیفه این نوع پروفیل، کاور کردن فریم کشویی تک ریل روبروی لنگه کشویی می باشد. تعداد شاخه آن در هر بسته 10 شاخه می باشد. متراژ هر بسته 60 میلی متر است، و ضخامت دیوار خارجی آن 2 میلی متر است.
 • نوع دوم پروفیل آدابتور لنگه کشویی می باشد. وظیفه آن چفت شده به شاخک آداپتور لنگه کشویی است، و ضخامت آن 1.5 میلی متر است.
 • نوع سوم پروفیل میانی ثابت می باشد. که وظیفه آن ایجاد لت در پنجره کشویی است. در هر بسته شلخه دارای 6 شاخه می باشد. ضخامت دیوارهای داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5  و 48 میلی متر می باشد.

 

پروفیل هافمن کمکی

 

 

پروفیل هافمن کمکی

پروفیل کمکی، دارای یک نوع پروفیل می باشد. وظیفه این نوع پروفیل پارتیشن بندی قسمت های مختلف پنجره است، و به صورت کلی در لت پایین لنگه در به کار می رود. تعداد شاخه آن در هر بسته 10 شاخه می باشد. ابعاد پروفیل 100*24 میلی متر است.  ضخامت دیوارها آن 1 میلی متر، متراژ آن در هر بسته 60 میلی متر می باشد. و در آخر ضخامت پروفیل 24 میلی متر است.

 

پروفیل های بازشوی پنجره و درب

پروفیل های باز شوی پنجره و درب  به دو نوع بیرون باز شو، و داخل باز شو می باشد. وظیفه نوع پروفیل داخل باز شو ایجاد کردن باز شو در درب های مختلف است. این از نظر ابعادی به دو نوع تبدیل می شود.

اولی داری 3 کانال، تعداد شاخه آن  4 شاخه، و ضخامت دیوار های داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5 و 60 میلی متر می باشد. دومی دارای 4 کانال و تعداد شاخه 4 شاخه است.  ضخامت دیوارهای داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5 و 70 میلی متر است.
وظیفه پروفیل های بیرون باز شو، این است که لنگه درست شده به سمت بیرون باز شود. بدون این که زهوار شیشه در خارج قرار بگیرد، و مثل پروفیل داخل باز شو، وظیفه ایجاد باز شو را دارد. این نوع پروفیل همانند پروفیل داخل بازشو از نظر عرض به دو دسته تقسیم می شود. نوع اولی با تعداد شاخه 4 شاخه و متراژ 24 متر، ضخامت دیوارهای داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5 و 60 میلی متر می باشد.

و نوع دوم آن با تعداد شاخه 4 شاخه ای، ضخامت دیوارهای داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5 و 70 میلی متر می باشد.

 

 

پروفیل های میانی

پروفیل های میانی

پروفیل هافمن میانی، به دو دسته ثابت و متحرک تبدیل می شود. وظیفه نوع پروفیل میانی ثابت آن است که پنجره را به قسمتهای مختلف تقسیم کند، و یا به عبارت دیگر لتها مختلف در پنجره ایجاد کند. این پروفیل از لحاظ ابعادی به دو دسته تقسیم می شود. نوع اول دارای 6 تعداد شاخه می باشد. ضخامت دیوارهای داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5 و 60 میلی متر است.

نوع دوم دارای 6 تعداد شاخه است. ضخامت دیوارهای داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5 و 70میلی متر است. وظیفه پروفیل های میانی متحرک این است که لت در پنجره یا درب را ایجاد کند، و مثل  پروفیل میانی ثابت می باشد. با این تفاوت که بین دو لنگه باز شو قرار می گیرند، و به یکی از آنها کوبل می شوند، و به همراه آن باز و بسته می شود. این نوع پروفیل مانند پروفیل میانی ثابت از نظر ابعاد به دو دسته تقسیم می شود. اولی با 6 تعداد شاخه و متراژ 36 متر، ضخامت دیوارهای داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5 و 63.5 میلی متر می باشد.

 

پروفیل های زهوار

پروفیل های زهوار به سه دسته تقسیم می شوند. اولین دسته پروفیل های زهوار تک جداره می باشند. این پروفیل ها وظیفه دارند شیشه تک جداره بر روی پروفیلهای سری 60 را نگه داری کنند. در هر بسته  25 شاخه می باشد، و عرض آن 60 میلی متر می باشد. دسته دوم زهوار های دو جداره می باشد، که وظیفه آن ها نگه داشتن شیشه دو جداره شده به کار برده می باشد، و از نظر ابعاد به دو دسته تقسیم می شوند، که هردو دارای 25 شاخه می باشند. اما عرض یکی 60 میلی متر و دیگری 70 میلی متر می باشد. دسته سوم زهوار سه جداره می باشد. وظیفه این نوع پروفیل نگه داری شیشه سه جداره شده به کار برده می باشد، و دارای  25 شاخه در هر بسته است، و عرض آن 60 میلی متر می باشد.

 

 

 

پروفیل های قوطی

 

پروفیل های قوطی

وظیفه پروفیل هافمن قوطی  اتصال پنجره upvc به صورت 90 درجه می باشد. تعداد شاخه های آن در هر بسته 4 شاخه می باشد، و متراژ آن در هر بسته 24 متر می باشد. از نظر ابعادی به دو دسته تقسیم می شود. ضخامت پروفیل در هر دو 2 میلی متر می باشد. ابعاد نوع اول این پروفیل 60*60 میلی متر می باشد، و در دسته دوم 70*70 میلی متر می باشد.

 

 

پروفیل های آدابتور لوله و لوله

پروفیل هافمن  آدابتور لوله وظیفه دارند، به همراه لوله پنجره های قوس به بیرون و خلیجی ایجاد کنند، و دارای 10 شاخه در هر بسته می باشند. از لحاظ ابعادی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول عرض 60 میلی متری دارند، و دسته دوم عرض 70 میلی متری دارند. پروفیل های لوله جدا از آداپتور های لوله می باشند. این پروفیل ها وظیفه ایجاد پنجره های قوس به بیرون و خلیجی همراه با لوله بر عهده دارند. دارای 10 شاخه در هر بسته می باشند. و از نظر عرضی به دو دسته تقسیم می شوند. اولی با 60 میلی متر عرض و دومی با 70 میلی متر عرض می باشد.

 

 

پروفیل های قاب باز سازی

پروفیل های قاب باز سازی

پروفیل های قاب باز سازی، به گونه ای طراحی شده است، که فریم قدیمی پنجره باز سازی شده را پوشش دهد، و مانع از دید آن شود. مانند فریم سری 60 وظیفه ایجاد قاب پنجره را بر عهده دارد. دارای 4 شاخه در هر بسته است، و متراژ هر بسته 24 متر می باشد. ضخامت دیوارهای بیرونی داخلی و عرض آن به ترتیب 1 و 2.5 و 60 میلی متر می باشد. ابعاد گالوانیزه مصرفی آن  32*23*32 می باشد.

 

پروفیل های فریم پنجره و فریم پهن

پروفیل های فریم پنجره وظیفه تشکیل قاب یا چهارچوب پنجره یا درب را بر عهده دارند. این پروفیل ها از لحاط ابعادی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول با 6 تعداد شاخه در هر بسته با متراژ 36 متر و ضخامت دیوار داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1، 2.5، 60 میلی متر می باشد. دسته دوم نیز دارای 6 شاخه در هر بسته با متراژ 36 متر و ضخامت دیوار داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1، 2.5، 70 میلی متر می باشد. پروفیل های فریم پهن تنها تفاوتشان با فریم سری 60 در ارتفاع آن می باشد. این پروفیل ها دارای 6 شاخه در هر بسته می باشند. با متراژ 36 متر و ضخامت دیوار داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1، 2.5، 60 میلی متر می باشد.

 

پروفیل های لنگه پنجره

پروفیل های لنگه پنجره، وظیفه ایجاد لنت باز شو یا همان لنگه باز شو در پنجره را بر عهده دارند. این پروفیل ها از لحاظ ابعادی به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول  دارای 6 شاخه در هر بسته می باشند، با متراژ 36 متر و ضخامت دیوار داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1، 2.5، 60 میلی متر می باشد. دسته دوم با 6 شاخه در هر بسته با متراژ 36 متر و ضخامت دیوار داخلی، خارجی و عرض آن به ترتیب 1، 2.5، 70 میلی متر می باشد.

 

پروفیل های اتصال

پروفیل های اتصال

پروفیل های اتصال، وظیفه اتصال یک پنجره یا دو پنجره با درب را به صورت 180 درجه را بر عهده دارند، که از نظر ابعادی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول دارای 10 شاخه در هر بسته با متراژ 60 متر، عرض آن 60 میلی متر و ضخامت پروفیل آن 2 میلی متر  می باشد. دسته دوم با 10 شاخه با متراژ 60 متر و عرض آن 70 میلی متر  و ضخامت پروفیل آن 2 میلی متر می باشد.

فروشگاه

 هر کدام از سری های پروفیل های هافمن برای یک مورد خاصی مورد استفاده قرار می گیرد که شما می توانید با توجه به نیاز خود از این پروفیل ها استفاده نمایید. برای خرید این پروفیل ها به محصولات هافمن پنجره مراجعه فرمایید. و یا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا

تخفیف ویـــژه

درخواست خود را از طریق سایت ثبت کنید و تخفیف ویــژه خدمات هافمن را دریافت کنید...