آدرس نمایندگی

تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری

کارخانه

تبریز، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیای دوم

(+9841)32466060-4
(+9841) 32466065

ارسال پیام 

اسکرول به بالا